*

Мониторинг на работната среда » MICRODOCK II

MICRODOCK II

  • Автоматична калибровка, съхраняване на данни, зареждане и бамп-тест за газ-детектори GasAlertMicro, GasAlertMicroClip, GasAlertMaxXT, GasAlert Extreme и GasAlertClip Extreme
  • Разширяващо се за до 10 докинг-модула
  • Максимум 6 зарядни модула за GasAlertMicro
  • Извършва проверка на характеристиките на детекторите
  • Намалява разходите за поддръжка
  • Паралелни MicroDock II системи могат да бъдат свързани чрез LAN
  • Включва софтуер на BW Technologies by Honeywell Fleet Manager за лесен анализ на данните
*