*

Защита за ръцете » Топлозащитни ръкавици » Ръкавици 5000

Ръкавици 5000

До 250°С до 20 сек., от ватирана материя с понижена горимост, маншет от твърд брезент, размер 10, 120 чф./к-н.

 

*Забележка : В зависимост от материал , дизайн и обработка на части от изделието са възможни значителни разлики в ценообразуването. Посочените цени са за базови модели за масовия потребител.

*