*

Защита за ръцете » Ръкавици ANSELL

Р-ЦИ ANSELL SENSI LITE 48 100

3.75 лв. с ДДС

Р-ЦИ ANSELL SOLVEX 37 185

12.95 лв. с ДДС

Р-ЦИ ANSELL ECONOHAND 87 190

1.73 лв. с ДДС

Р-ЦИ ANSELL POWER FLEX 80 100

6.68 лв. с ДДС

Р-ЦИ ANSELL PROFOOD 79 340

4.76 лв. с ДДС

Р-ЦИ ANSELL HYCARE 62 200

9.05 лв. с ДДС

Р-ЦИ ANSELL SENSI LITE 48 101

1.83 лв. с ДДС

Р-ЦИ ANSELL HYFLEX 11 920

9.54 лв. с ДДС

11600HyFlex Lite

5.25 лв. с ДДС

*