*

Защита на главата » Защитни очила » MARTCARE Direct

MARTCARE Direct

Защитни очила затворен тип - меки, с голям вътрешен обем, неалергична предпазват от прах, отхвърчащи частици, пръски агресивни течности и разтопен метал, интегрирани вентилационни отвори, EN 166.1.B.3.4.9.

 

*Забележка : В зависимост от материал , дизайн и обработка на части от изделието са възможни значителни разлики в ценообразуването. Посочените цени са за базови модели за масовия потребител.

*