*

Защита на главата » Визори и щитове » Инфразор шайби

Инфразор шайби

Филтриращи шайби за очила за леяри инфразор, №2-6, 0 50 mm, при температури 1110-1500°C и огледални № 4-8, 0 50 mm, при температури 1290-1800°C.
*