*

Защита на главата » Визори и щитове » BV 24

BV 24

Oчила за оксиженисти, c повдигащ екран, прихващане към главата с коригираща, еластична лента, EN 175.

*Забележка : В зависимост от материал , дизайн и обработка на части от изделието са възможни значителни разлики в ценообразуването. Посочените цени са за базови модели за масовия потребител.

*