*

Защита на дихателните органи » Специализирани апарати » PASU3

PASU3

PASU3 Филтриращото устройство за сгъстен въздух. PASU 3 е предназначено за филтриране на газове, изпарения, частици и аромати. Включва конектори за 2 потребителя. Индикатор за налягането улеснява следенето на състоянието на филтриращия елемент. EN 139, EN 270, EN 271.
*