*

Защита на дихателните органи » Специализирани апарати » IRIS

IRIS

Интегрирана контролна и телеметрична система за автономни изолиращи дихателни апарати. Елемента: Електронен контролен уред/ЕКУ/ • Голям LCD дисплей • Непрекъснато следене на въздушното налягане. • Допълнителен пневматичен манометър и свирка. • Интегриран инфрачервен датчик за движение. • 'Паник' аларма. • Запис на данни. • Предупреждения за слаба батерия и прекомерен въздушен поток. Когато е включен към телеметрична система: • Съобщение при евакуиране, активиране на 'Паник' аларма или инфрачервения датчик за движение. • Предупреждение за излизане от обхват. • Предаване на показанията от налягането в бутилката и предупрежденията за слаб въздушен поток към контролиращия човек. • Работи като усилвател на сигнала при изпращане на сигнали към единици извън обхвата на базовата телеметрична станция. PASS/DSU - Инфрачервен сензор за движение. • 112 db звукова аларма , при засичане на движение. Базова телеметрична станция (незадължителен елемент). • Свързване на до 48 дихателни апарата. • Аларма за евакуация на 3 нива - индивидуална, групова и пълна (всички групи). • Може да се включват дихателни апарати дори и след навлизането им в инцидента. • Дистанцията между базовата станция и дихателните апарати може да достигне до 1 km без влошаване на сигнала. Качеството на сигнала зависи и от препятствия намиращи се между базовата станция и дихателния апарат. • Едновременно следене на всички дихателни апарати, включени към базовата станция. Система Ricochet-позволява ЕКУ да се използва като трансмитер на сигнала до отдалечени пожарникари. Одобрен по: Европейска ATEX директива 94/9/EC, Анекс II, 1.0.6.
*