*

Защита на дихателните органи » Специализирани апарати » GUARDIAN station

GUARDIAN station

GUARDIAN Система за зареждане на бутилки със сгъстен въздух • Здрави адаптери за зареждане. • Обезопасени свръзки и манометри. • Регулатор за налягане при автоматично зареждане на бутилки.
*