*

Защита на дихателните органи » Специализирани апарати » Air flow systems

Air flow systems

Системи за подаване на сгъстен въздух. Характеристики / предимства. Системите за подаване на сгъстен въздух на Scott Health & Safety са предназначени да осигуряват безопасност в различни рискови работни среди.Въздухът се доставя до лицевата част чрез въздушен шланг. Въздушният поток се контролира от регулатор, монтиран на колана или от филтриращото устройство, в зависимост от лицевата част. Обемът подаван въздух се проверява посредством измерител на въздушния поток. Системите за подаване на сгъстен въздух осигуряват: • Защита срещу газове, изпарения, прах, мъгла, частици и пари. • Безопасна дихателна система без подсмукване. • Времето на употреба не зависи от дължината на живот на филтъра. • Без съпротивление при дишане. • Ниски експлоатационни разходи. Отделни части: 1. PROMASK COMBI 2. KESAF 3. SILAIR 4. AUTOMASK 5. AUTOMASK LITEHOOD 6. SANDRO. 7. Клапан за регулиране на въздушния поток. 8. Шланг. 9. Редуциращ клапан. 10. Измерител на въздушния поток. 11. PASU 3.
*