*

Защита на дихателните органи » Полумаски и филтри » Power Cap

Power Cap

Енергийно захранвано вентилаторно устройство -160 l/min. филтърна защита клас P2. EN 12941. Акумулиращи батерии. - Интегрирана Li-Ion батерия. - Външни батерии (акумулиращи или конвенционални) с щипка за носене на кръста. Противоударна/обикновена 'мека' шапка, EN 812. Визор, защитаващ от пръски агресивни течности и отхвър-чащи частици, EN 166 1B. Тестер за въздушния поток.

*