*

Защита на дихателните органи » Полумаски и филтри » Filter ABEK1

Filter ABEK1

Комбиниран филтър ABEK1, за органични газове и пари с температура на кипене над 65°, неорганични, киселинни газове и пари и амоняк и органични амин, за Midimask.
*