*

Защита на дихателните органи » Полумаски и филтри » Filter A1

Filter A1

Газов филтър A1, за органични газове и пари с температура на кипене над 65°, за Midimask.
*