*

Защита на дихателните органи » Полумаски и филтри » ФИЛТЪР ABEK1P3 ЗА FORCE 8 JSP

ФИЛТЪР ABEK1P3 ЗА FORCE 8 JSP

Филтър с никсопрофилен дизайн за минимално намаляване на зрителното поле. Байонетна връзка. За твърди и течни частици с висока и много висока токсичност и радиоактивен прах.

2бр. в пакет.

*