*

Защита на дихателните органи » Маски нетъкан текстил » FFP3 332

FFP3 332

Полумаскa, частичковa от нетькан текстил, FFP3 - за твърди и течни аерозоли на водна и маслена основа, фино дисперсен, токсичен и радиоактивен прах, бактерии и вируси, хоризонталнo сгъваема, c клапа, EN 149.
*