*

Защита на дихателните органи » Маски нетъкан текстил » FFP2 122

FFP2 122

Полумаскa, частичковa от нетькан текстил, FFP2 - за твърди и течни аерозоли на водна и маслена основа, фино дисперсен, токсичен прах, пари, двойно формована, с клапа, EN 149.
*