*

“ОЛИМП – Предпазни Екипировки” е създадена през 1991 г. като едноличен търговец, а от 1995 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност. Ние сме официални представители за България на световноизвестни водещи производители на Лични Предпазни Средства като JSP, RESPIREX, HONEWELL, HUGHES – Великобритания, SCOTT Health & Safety - Финландия, MTS, PROTECTA – Франция, ANSELL – Белгия, DuPont - Люксембург и много др. “ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД e определен за единствен официален дистрибутор на JSP, PROTECTA и SCOTT Health & Safety за Македония и отчасти на PROTECTA за Турция.  Сертифицирана по Системата за управление на качеството EN ISO 9001:2008 под контрола на сертифициращия орган TUV NORD CERT, фирмата ни е гаранция за качество и сигурност.
Специализирани сме и притежаваме дългогодишен опит в производството на Специално работно облекло /СРО/ и доставката на Лични Предпазни Средства /ЛПС/, защитаващи долните и горните крайници, тялото, главата, очите и лицето, слуха, дихателните органи и срещу падане от височина. Основнате дейности, които извършваме са търговска, производствена и консултантска. Разполагаме с пълната гама ЛПС и СРО за осигуряване на безопасност при работа, бедствия и аварии /пожар, земетресения, обгазяване, атентати и др./ в съотвествие с изискванията на Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд и Наредбите към него.
В резултат на професионалния ни опит и полагани усилия, „Олимп – Предпазни Екипировки” постоянно се развива в нови направления и усъвършенства своята дейност в следните насоки:
 Инвестиция в екип от висококвалифициран персонал със специална подготовка в областта на ЛПС. Ние извършваме презентации, демонстрации, семинари и осигуряваме обучение за правилен избор, ползване, поддръжане и съхранение на предлаганите предпазни екипировки. Оторизирани сме и имаме обучени инструктори, които извършват периодични инспекции на ЛПС с цел намаляване на риска при работа и определяне на състоянието на ЛПС след ползване. Този екип е също специално обучен за инсталиране на вертикални и хоризонтални осигурителни линии за обезопасяване на сгради по вертикална и хоризонтална повърхнина /това е новост не само за  България, но и за Европа/. Фирмата ни има единствения сервизен център на Балканския полуостров с необходимите квалифицирани инструктури и оборудване. В резултат на това бяха инсталирани осигурителни линии на складовите халета на Кауфланд, Комерио, Актавис, Кока Кола, Луфтханза, Балканфарма, предстои изграждането на такава и в Данон. Голяма част от дейността е и извършването на ремонт и профилактика на инсталираните вече съоръжения.
 В резултат на дългогодишна развойна дейност, съвместно с научни работници и експерти, анализирайки и мнението на потребителите, екипът на фирмата реализира производство на нова серия обувки - половинки, боти, сандали и защитни боти (тип кубинки). На пазара са добре познати и наложени със своя висок комфорт и надежност моделите SS1010, SS1020, SS1009 и SS1030 с клас на защита 01, S1, S2 и S3.
 Сериозен актив имаме и в сферата на височинната защита с разработването на собствена марка продукти „Delta Extreme”, която все по-успешно се налага сред потребителите с високото си качество и комфорт.
 Инвестиция в прецизно разработване, производство и усъвършенстване по браншове на собствени модели Предпазни Работни Облекла, които намират приложение в различни сфери на обществения живот – за служители в държавни, правителствени, неправителствени институции, организации и предприятия в леката и тежката промишленост, телекомуникациите, услугите и хоби заниманията.
 Инвестиция в материално-техническата база, която се изразява в:
• Компанията е първоначално създадена с централен офис в гр. Бургас с големи прилежащи към него складови помещения. Това ни определя като фирма с една от най-големите складови наличности на богат асортимент от продукти.
• Оборудвани сме с единствен по рода си в Източна Европа сервизен център за профилактика, поддържане и ремонт на ЛПС - газдетектори за мониторинг на околната среда, средства за защита на дихателните органи, ЛПС за работа на височина и др.
• Новоизградена голяма база в гр. София, която представлява модерен, търговски Център за безопасност, оборудван със зала и кула-тренажор за обучения, презентации, демонстрации и семинари. Предстои пускане в експлоатация и на сервиз и лаборатория за ремонт, профилактика и тестове на Лични предпазни средства за работа на височина, диелектрични средства, газ-детектори и др.
• Всички офиси, складови бази и обекти на фирмата работят с модерна, интегрирана интелигентна бизнес система, което значително оптимизира и подобри  организацията на работа.
• Притежаваме много добре организирана и широко разгърната дистрибуторска мрежа в цялата страна, която разширяваме, както и собствена магазинна верига – в градовете Варна, Стара Загора, Девня, Севлиево, Сливен, Враца, Монтана и др.
 Активни и регулярни участници сме в специализирани международни изложения, в  резултат на  което се повиши и експортната ни търговия с Македония, Румъния, Австрия, Турция и др.
 На 55-тия Международен Технически Панаир Есен-99 година в Пловдив фирмата беше отличена с 3 златни медала за Лични Предпазни Средства, а през 2002 г. на 58-тия Международен Технически Панаир Есен-02 с още един златен медал за Пожарникарско Бойно Облекло FIREMAN V.
 Членове сме на Комитета по Стандартизация – Технически Комитет за Лични Предпазни Средства и активно участваме и съдействаме за развитието, стриктното прилагане и усъвършенстване на системата по стандартизация.
 По-големи  наши контрагенти са - “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД и прилежащите му предприятия, “Кремиковци” АД, “Видима - Идеал Стандарт”, „Солвей Соди”АД, „Девня Цимент”, „Агрополихим”, „Полимери”, „Мини Марица Изток”, ТЕЦ Марца 1, 2, Мини Бобов Дол, „Кока Кола”, „Данон”, „ДПТСВ”, „Столичен Електротранспорт”, „Български морски флот” Варна и Бургас, EVN България, EON, Летище София, Варна, Бургас, “КЦМ” Пловдив, “ОЦК” Кърджали, Пристанище Бургас, Варна, Лом, всички поделения на НЕК, БТК, ВИК, БДЖ, ТЕЦ и много други.  По-големи наши корпоративни клиенти са търговски вериги като Практикер, Кауфланд, Баумакс, Карфур, Евромаркет, Киров, Мастерхаус, Уницем, Цем Комерс, Практис и др.

Девизът на “ОЛИМП – Предпазни Екипировки”ЕООД: “Предвидливост днес – сигурност утре” е със запазени права и е патентован в Патентно ведомство. Знакът на “ОЛИМП – Предпазни Екипировки”ЕООД също е със запазена търговска марка и патент.

Фирмите - производители, които “ОЛИМП – Предпазни Екипировки”ЕООД представлява са регистрирани и работят под Системата за контрол на качеството ISO 9000. Те са изключително прецизни и поставят строги критерии при подбора на своите дистрибутори. Като техни представители ние трябва да отговаряме на изискванията им за качествено организиране на доставките и провежданата от нас цялостна политика. За целта всяка година персоналът на фирмата преминава ежегодни обучения и изпити, както в техни условия, така и при посещения на техни представители у нас.
                                           
 С уважение,

 Управител:Борил Ташев

“Предвидливост днес – сигурност утре”

 

ОБУЧЕНИЕ В ПИВОВАРНАТА НА КАМЕНИЦА АД 

 

КАМЕНИЦА

*