*

За специални части » Аксесоари » AR 4503

AR 4503

Колан OTCORDURA 1000, регулиране на размера, осигу-рен против разкопчаване.
*