*

Височинна защита » Самонавиващи се въжета » ROLEX

ROLEX

ROLEX Самонавиващo се блокаторнo устройствo, с амортизатор, дължина 2,65 m, 2 карабинера, EN 360, CE.
*