*

Височинна защита » Самонавиващи се въжета » AD 104

AD 104

Самонавиващo се блокаторнo устройствo, текстилен ремък с амортизатор, дължина 2,1 m, EN 360, CE.
*