*

Височинна защита » Самонавиващи се въжета » AD 1000

AD 1000

Самонавиващo се блокаторнo устройствo, текстилен ремък с енергиен абсорбатор, дължина 1,9 m, EN 360, CE.
*