*

Височинна защита » Предпазване от падане » AB 1000

AB 1000

Сбруя, улеснено регулиране на бедрените и/или раменните колани, разпределителна, ударопоглъщаща пластина на гърба, 1 предпазна точка (1 D-образен пръстен на гърба), EN361, CE.
*