*

Височинна защита » Осигурителни линии » CABLOC AC 3

CABLOC AC 3

Вертикална, релсова осигурителна линия с водач, спирачно устройство и амор-тизатор, EN 353-1, CE.

*