*

Височинна защита » Осигурителни линии » AC 010

AC 010

Водач със спирачен механизъм за гъвкава вертикална осигурителна линия, подходящ за вито (усукано) въже d 12-14 mm или за плете-но въже с d 12 mm, амортизато-рен пакет карабинер AZ 002, EN353-2, CE.
*