*

Специализирано облекло » За месната индустрия » Ръкавица HG

Ръкавица HG

Ръкавица до китката За работа с риби и рибни продукти, за ресторанти, всички размери. Изработени от неръждаема стомана или титаний, от малки пръстени, съединени чрез технология на плазмено заваряване, неалергични, устойчиви на солена вода и непропускащи микроорганизми. Моделите от титаний са 50% по-леки и по-здрави от стоманените.
*