*

Специализирано облекло » Respirex » SOLAS

SOLAS

SOLAS Костюм от една част/тип 'скафандьр'/, покриващ ползващия и изолиращия дихателен апарат, за работа при най-тежки условия и високи температури, със затворен противоударен шлем и автономен дихателен апарат, носен под костюма. Включва ръкавици с кожа на дланта и ботуши.
*