*

Специализирано облекло » Respirex » SC4

SC4

SC4 - Химикоизолиращ костюм Облекло от една част, покриваща човека и дихателния апарат. Визор - гъвкав 0,75 mm, панорамен, възможно е и незапотяем. Цип - защитен от проникване на течности. Ръкавици - избират се според средата на работа, подменяеми чрез газонепропусклива система Respirex. Ботуши - интегрирани или сменяеми, със стоманено бомбе. Материал - богат избор на материали според условията на работа и вредностите. Клапа за освобождаване на излишното налягане. Възможност за свързване с източник на въздух.
*