*

Специализирано облекло » Respirex » GTA

GTA

GTA - Газоизолиращ костюм • Тип скафандър; • Може да бъде изработен от: Хипалон/Неопрен/Бутил; Неопрен; Витон/Бутил; • За употреба със система за подаване на въздух, осигуряваща положително налягане в скафандъра и охлаждане; • Защита срещу газове, химикали, аерозоли, прах и радиация; • Звукова сигнализация при падане на въздушния поток под минималното ниво; • Равномерно подаване на въздух (200 л/мин.) към всички части на тялото; • Широк панорамен визор; • Цип - подсилен 91 cm газоизолиращ, разположен хоризонтално на гърдите или 122 cm, разположен вертикално от дясната предна страна на костюма. • Ботуши - модел за тежки условия на работа, защита от химикали, стоманено бомбе, и стоманена междинна пластина/ интегрирани или подменяеми/; Ръкавици - подменяеми, закрепени към костюма по технология на RESPIREX. Вграден пристягащ колан на кръста; Клапани за издишване, регулиращи налягането в костюма; Високоустойчив пластмасов контейнер за съхранение с размери 60 x 41 x 41 cm.
*