*

Специализирано облекло » DuPont » AJ 521

AJ 521

Карабинер с автоматично заключване, алуминиев, маса 80 gr, отвор 17 mm, 22 kN, EN 362, CE.
*