*

Работно Облекло » Трудногоримо Облекло » Работно облекло 16 300

Работно облекло 16 300

Престилка за заварчи-ци, от хромирана хид-рофобна цепена кожа.
*