*

Работно Облекло » Облекла от PVC, PA или PU » Работно облекло 14 420

Работно облекло 14 420

Гащеризон с качулка, зелен. от PU - 14 420 За защита от валежи, пръски агресивни течности, прах, въздушни течения
*