*

Работно Облекло » Облекла от PVC, PA или PU » Работно облекло 14 400 PVC

Работно облекло 14 400 PVC

Гащеризон с качулка, зелен. от PVC - 14 400 За защита от валежи, пръски агресивни течности, прах, въздушни течения
*