*

Работно Облекло » Облекла от PVC, PA или PU » Работно облекло 14 310, 14 311

Работно облекло 14 310, 14 311

Костюм с качулка от PA Син - 14 310 Зелен - 14 311 За защита от валежи, пръски агресивни течности, прах, въздушни течения
*