*

Работно Облекло » Облекла от PVC, PA или PU » Работно облекло 14 300, 14 301

Работно облекло 14 300, 14 301

Костюм с качулка от PVC Жълт - 14 300 Зелен - 14 301 За защита от валежи, пръски агресивни течности, прах, въздушни течения
*