*

Работно Облекло » Облекла от PVC, PA или PU » Работно облекло 14 200, 14 201

Работно облекло 14 200, 14 201

Мушама с качулка от PVC Жълта - 14 200 Зелена - 14 201 За защита от валежи, пръски агресивни течности, прах, въздушни течения
*