*

Работно Облекло » Облекла от PVC, PA или PU » Работно облекло 14 100, 14 101

Работно облекло 14 100, 14 101

Престилка от PVC Размер: 0.90/1.20 Бяла - 14 100 Зелена - 14 101 За защита от валежи, пръски агресивни течности, прах, въздушни течения
*