*

Пожарогасители и аксесоари » В 6

В 6

Пожарогасител воден (вода с ПАВ) А. 6 кг с вътрешно антикорозионно покритие. Гасителната ефективност на пожарогасителите се определя спрямо способноста да гасят различни типове огнища: A - гасене на твърди вещества B - гасене на течни вещества C - гасене на газообразни вещества
*