*

Пожарогасители и аксесоари » СТ 10

СТ 10

Струйник за сбита и разпръсната струя.
*