*

Пожарогасители и аксесоари » ПCO2 5

ПCO2 5

Пожарогасител с СО2 ВС 5 кг (бутилка 7.5л.) с шланг и снегообразовател. Гасителната ефективност на пожарогасителите се определя спрямо способноста да гасят различни типове огнища: A - гасене на твърди вещества B - гасене на течни вещества C - гасене на газообразни вещества
*