*

Пожарогасители и аксесоари » ПCO2 2

ПCO2 2

Пожарогасител с СО2 ВС 2 кг (бутилка 3 л.) с шланг и снегообразовател. Гасителната ефективност на пожарогасителите се определя спрямо способноста да гасят различни типове огнища: A - гасене на твърди вещества B - гасене на течни вещества C - гасене на газообразни вещества
*