*

Пожарогасители и аксесоари » П2 ABC

П2 ABC

Пожарогасител прахов 2 кг АВС с манометър. Гасителната ефективност на пожарогасителите се определя спрямо способноста да гасят различни типове огнища: A - гасене на твърди вещества B - гасене на течни вещества C - гасене на газообразни вещества
*