*

Пожарогасители и аксесоари » П1 ABC

П1 ABC

Пожарогасител прахов 1 кг АВС с манометър. Гасителната ефективност на пожарогасителите се определя спрямо способноста да гасят различни типове огнища: A - гасене на твърди вещества B - гасене на течни вещества C - гасене на газообразни вещества
*