*

Почистване на работното място » PEA020 - 000 - 000

PEA020 - 000 - 000

Почистваща емулсия DH 06, туба 5 l. Разгражда масла, горива, мазнини без да поврежда повърхност; антикорозионна, биоразграждаща се и незапалима; може да се използва заедно с други абсорбенти.
*