*

Означителни съоръжения » TITAN BARRIER

TITAN BARRIER

TITAN BARRIER Сигнални заграждения, изработени от удароустойчив кополимерен полипропилен. Модерен и олекотен дизайн за лесно монтиране, демонтиране, съхранение и транспорт. формата на свързващите елементи и модулите позволява сглобяването на различни модулни конфигурации дори и на неравни повърхности. Възможност за монтиране на сигнална лампа. KBA 073 - 000 - 600 - модул - 2 m KBA 053 - 000 - 600 - модул - 1.5 m KUV 000 - 000 - 000 - комплект свързващи елементи (106p.)
*