*

Означителни съоръжения » Maxilite

Maxilite

Сигнални лампи, с или без фотоклетка, поликарбонатни лещи, могат да се закрепят към бариери, конуси и конструкции чрез осигурителен болт. Завъртаща се на 360° глава и поцинкован осигурителен болт, жълта,червена, синя, с постоянна или мигаща светлина.
*