*

Означителни съоръжения » Glo Post

Glo Post

Гъвкави ограничителни колчета от две части - основа и колче, закрепени с лепило или болтовое за стомана или бетон. JER030 - 200 - 600 - колче - 45 cm JER060 - 200 - 600 - колче - 75 cm JET000 - 001 -100 - основа JUP000 - 000 - 000 - лепило HAH000 - 000 - 000 - болтове за бетон HAJ000 - 000 - 000 - болтове за асфалт
*