*

Означителни съоръжения » Belt barriers

Belt barriers

Заграждения с вьзврьщателни ленти, черно или хромирано колче, черен, червен или син колан, възможност за монтиране на стена. HDB801-200 - за стена HDB811-200 - черно колче с основа HDD881-200 - хромирано колче с основа
*