*

Съвместен семинар - Олимп Предпазни Екипировки и HONEYWELL

29-02-2024

На 28.2.24 на територията на най-големия производител на електроенергия в България бе проведен семинар на тема "Висококачествени решения за защита на дихателните органи и тялото" от специалисти от Олимп Предпазни Екипировки ЕООД в партньорство с Honeywell. 

Бяха демонстрирани иновативни устройства с подаване на въздух, изолиращи костюми с позитивно налягане, дихателни апарати и новости в европейските стандартите. 

Извършиха се тестове на някои от решенията.

За екипа на Honeywell и Олимп Предпазни Екипировки ЕООД е важно да подпомагаме повишаването на знанията на нашите клиенти с цел постигане на безопасност и комфорт по време на работа.

Презентация-обучение за промени в нормите и продукти

20-06-2023

В началото на месец юни Олимп-Предпазни Екипировки ЕООД, заедно с представител на фирма Ejendals, проведе презентации и обучения пред свои клиенти в югозападна и североизточна България. 

Бяха представени промените в нормите и изискванията за защитни обувки. Презентирахме и обувки с марките MTS, Honeywell и Ejendals; каски; антифони; ръкавици; височинна защита и други ЛПС.

Екипът на Олимп-Предпазни Екипировки продължава с провеждането на такива презентации и обучения. 

При интерес не се колебайте да се свържете с нас!

Wчастие в Първия конгрес по спортна физиотерапия

05-10-2022

Благодарим на екипа на Българската организация по спортна физиотерапия за предоставената възможност за участие в Първия конгрес по спортна физиотерапия.

На събитието представихме факти свързани с мускулно-скелетни смущения както в спорта, така и при изпълнение на служебните задължения при физиотерапевти и лекари. Демонстрирахме иновации на лични и колективни предпазни средства за лекари и устройства за ограничаване на разпространяването на вируси и бактерии по въздушен  път.

Поздравяваме Българската организация по спортна физиотерапия за инициативата и страхотната организация!

Екипът на Олимп Предпазни Екипировки ЕООД!

Посещение в КОНГ- Италия

05-10-2022

Преглед на нови продукти и решения за работа на височина, за планинско спасяване при зимни условия, за пещерняци, алпинизъм и др=


Най- леката КАСКА - 200g., най-новата комфортна сбруя, произведена за Olymp Safety - засега прототип, най-лекия и компактен ,, Y ", най-лекото и удобно позициониращо въже и много други новости ..... и за ветроходство.

Фирма „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД бе одобрена за изпълнител

04-10-2022

Фирма „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД, с  над 25-годишен опит в ,, заснемане", анализ, проектиране, изграждане и сервизиране на колективни , лични предпазни средства и системи при работа на височина, в ограничени пространства, за спасяване и евакуация бе одобрена за изпълнител по проект "Достъп и безопасно обслужване на комини и вентилационни системи/устройства на покривни площадки".

Така, през месец август екип от професионалисти-експерти инсталира вертикални и хоризонтални осигурителни линии/ системи за достъп, работа и спасяване/ на  един от водещите производители на продукти от стъкло в България.

Работата по доставка и монтаж беше извършена в определения срок, но при изключително тежки климатични и работни условия. За доброто, качествено и навременно изпълнение спомогнаха правилното и добро оборудване, дългогодишния опит на екипа, допустимите импровизации и не на последно място, добрата подготовка и издръжливост.

Управителят на ,,Олимп- предпазни екипировки", като участващ в процесите по изпълнение  и контрол, поздравява екипа изпълнил безупречно задачите, както и възложителя за доверието и съдействието.

Остава последната и много отговорна  наша задача, а именно- да обучим екипите на възложителя за правилно ползване, поддържане и съхранение на системите и ЛПС.

На 21.09.2022 г. бе подписан договор между ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД и Министерство на иконо

04-10-2022

На 21.09.2022 г. бе подписан договор BG16RFOP002-6.002-0932-C01 между ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ за изпълнението на проект на дружеството ни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност.

Цели на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност: 286 384 лв., от които 143 192 лв. европейско съфинансиране.

Решение от РИОСВ

15-09-2022


                 На 13.09.2022 г. Фирма Олимп Предпазни Екипировк ЕООД , получи от  РИОСВ гр. Бургас положително решение с изх.№ ПД-1255/08.09.2022г.
      ОТНОСНО: Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с идентификатор 07079.2.3507 по КК на гр.Бургас, местност„Под шосето“  община Бургас с възложител : Борил Ташев

Честит професионален празник на всички огнеборци!

14-09-2021

Световен ден на безопасност и здраве при работа

22-04-2021

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, както и отбелязването на Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки, Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност, Българска Търговско - Промишлена Палата, със съдействието на „Олимп - Предпазни Екипировки“ ЕООД и други браншови организации и сдружения, Ви канят на мероприятие, което ще се състои на 26.04.2021 г. от 11:00 часа в гр. София, по традиция в Южен Парк, пространството зад музея Земята и Хората. Мероприятието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Ще засадим нови дръвчета и с едноминутно мълчание ще  почетем паметта на загиналите при трудови злополуки български работници и загиналите от COVID-19,  при изпълнение на задълженията си  лекари и специалисти по здравни грижи.

 

В тези тежки времена, считаме за наш дълг отдаването на почит към паметта на онези герои в бяло, които вече не са сред нас и загубиха живота си при изпълнение на своя професионален и морален дълг.

 

Очакваме официални гости да бъдат: представители на Столична община, Председателят на УС на БТПП г-н Цветан Симеонов, представители на синдикални и работодателски организации и други.

 

При проявена съпричастност от Ваша страна, имате възможност да се включите със скромна сума за дарение. Събраните средства ще бъдат добавени към вече определената сума от БАТЗБ за дарения на лични предпазни средства на лечебни заведения.

 

Всяко участие в каузата е важно, за да може кампанията ни по превенция и сигурност на работното място да се популяризира и с общи усилия да постигнем по-добри условия на труд и по-чист въздух за нашите поколения.

Сметката, по която, при желание, могат да бъдат превеждани суми за дарение  е:

 IBAN: BG96STSA93001526763036

 BIC: STSABGSF

 Банка: ДСК ЕАД , клон София

 

Можете да се свържете с нас на тел. 0885 028 688 или на Е-mail: salessf@olympsafety.com за по-подробна  информация.

 

Ние от екипа на БА ТЗБ сме мотивирани и гарантираме готовността си с тази инициатива да постигнем желаната и заслужена бизнес среда, в която, с общи усилия да живеем и работим успешно!

 

 

С уважение,

Борил Ташев

Председател БА ТЗБ

ОБУЧЕНИЕ В ПИВОВАРНАТА НА КАМЕНИЦА АД

09-03-2021

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ ОБЩИНА СОФИЯ

11-02-2021

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ ОБЩИНА СОФИЯ

Честит професионален празник на всички български огнеборци!

14-09-2020

Уважаеми огнеборци,
Приемете нашите най-искрени поздрави и пожелания по повод честването на вашия празник.
Благодарим Ви за куража, мъжеството и професионализма!
От името на “Олимп-Предпазни Eкипировки’’ ЕООД
и Българска Aсоциация ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ
Ви желаем ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ И СПОЛУКА, както на вас така и на вашите близки!

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА "ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД

03-09-2020

Отбелязахме Световния ден на безопасност и здраве при работа

29-04-2020

Световен ден на безопасност и здраве при работа - 28.04.2020

28-04-2020

Уважаеми дами и господа,


Тази година на 28.04, отново отбелязваме Световния ден на безопасност и здраве при работа, както и Международния ден в памет на пострадалите и загиналите при трудови злополуки под лозунгите „Да спрем пандемията: безопасността и здравето при работа могат да спасят човешки живот“ и „Да спрем пандемията на работното място“.
Като традиция вече 5-та година БА ТЗБ и Олимп-Предпазни Екипировки –  основен съорганизатор, заедно с БТПП, КНСБ и други браншови организации и сдружения, искаме да реализраме мероприятие за засаждане на дръвчета, като по този начин почитаме памета на загиналите при трудови злополуки и тяхното дело, което не е било напразно и няма да бъде забравено.  Мероприятието ще се състои след отпадане на наложената карантина. Датата и  място ще бъдат уточнени допълнително.
Поради ограничетлните мерки в следствие на световната пандемия от COVID-19 предлагаме всеки от нас или заедно в екип, с едноминутно мълчание да почетем памета на загиналите при трудови злополуки и в израз на подкрепа на действащите на първа линия медици, органи по безопасност, доброволни формирования към общините и други отговорни за защитата на работещите и населинието да се снимат с лист хартия на който да е изписано -  „ СВЕТОВЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА 28.04.2020 - ОЦЕНЯВАМЕ ВАШАТА ДЕЙНОСТ И ВИ ПОДКРЕПЯМЕ“ и да ни изпрати обратно на Е-mail:
labor@healthandsafetybg.com или да качите във Facebook страници Olymp Safety Equipment и Health and Safety Breathing Protection.
          Mероприятието е в подкрепа на кампанията на EU OSHA за постигане на общата цел – здравословни работни места, чрез повишаване на знанията, уменията и културата за ефективен и безопасен труд.
           Ние от екипа на БА ТЗБ и Олимп – Предпазни Екипировки, изразяваме надежда и готовност с тази инициатива да постигнем по-добра безопасност за желаната и заслужена работна средата, в която с общи усилия да живеем и работим успешно!
           Уважаеми колеги, партньори и съмишленици очакваме вашия отговор с внимание.
           Можете да се свържете с нас на тел. 0887 959 897 или на Е-mail: labor@healthandsafetybg.com за по-подробна  информация.
           Всяко участие в каузата е важно, за да може кампанията ни по превенция и сигурност на работното място да се популяризира и с общи усилия да постигнем по-добри условия на труд и по-добър живот за нашите поколения.

С уважение,
Борил Ташев
Председател БА ТЗБ

Светослав Недялков
Секретар БА ТЗБ

Коронавирус (COVID-19) - персонална защита

30-03-2020

Уважаеми партньори , клиенти , приятели ,

В условията на епидемия и особено в създалата се международна обстановка на пандемия от Коронавирус (COVID-19) ви предлагаме методика от три стъпки за Ваша персонална защита:

За да се предпазим от заболявания и вредни въздействия е необходимо да се предприемат следните мерки, като превенция:

-Първа стъпка - Организационни мерки- Да избягваме места с голяма концентрация на хора-театри, заведения и др. Да проветряване често и да спазваме ограниченията определени от съответните органи;

-Втора стъпка - Лична хигиена, която включва методика за пречистване на уязвимите зони на въздействие;

-Трета стъпка - Определянето на правилните защитни средства, тяхното окомплектоване, правилното им използване, поддържане и съхранение;

Във видеото ще откриете подробна информация за всяка от стъпките!

Бъдете здрави!

Линк към видеото -> https://www.youtube.com/watch?v=aGMYvsIQeCw&feature=youtu.be


 

Консултация , обезопасяване и монтаж на вертикални и хоризонтални осигурителни линии

25-10-2019

Консултация , обезопасяване и монтаж на вертикални и хоризонтални осигурителни линии на стълби, комини , производствени сгради и покриви.

34-то редовно общо събрание на Българска Търговско - Промишлена Палата

06-06-2019

На 04.06.2019г. се проведе 34-то редовно общо събрание на Българска Търговско - Промишлена Палата.

Управителят на Олимп Предпазни Екипировки и председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност,  член на ИБ на GS1  Борил Ташев  направи изказване, което представи съвместните дейности  за изминалия период на членове от Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност и БТПП. Също така постави въпроси, които трябва да бъдат решени за в бъдеще. 

 

На делегатите бяха раздадени подаръци и информационни брошури.


Световен ден за безопасност и здраве при работа

15-05-2019

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, както и отбелязването на Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки, Българска Търговско Промишлена Палата, Конфедерация на Независимите Синдикати в България и Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност със съдействието на Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД и други браншови организации и сдружения, Ви канят на мероприятие, което ще се състои на 24.04.2019 г. от 11:00 часа в гр. София, в Южен Парк, пространството зад музея ‘Земята и Хората“ и Парк Център София.

Ще бъдат засадени нови дръвчета и с едноминутно мълчание ще се почете паметта на загиналите при трудови злополуки български работници.

Организираното мероприятие е част от единните ни усилия за постигане на обща цел безопасна работна среда, каквато всеки един заслужава.

Като традиция са подготвени дръвчета, които ще бъдат засадени от официалните гости: Кмет на гр. София Йорданка Фандъкова, Председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов, Вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков и представители на МТСП, БТПП, БСК, КРИБ, БА ТЗБ, БМГК, АИКБ и други организации.

При наличие на интерес от Ваша страна, имате възможност да се включите със скромна сума за дарение.

Всяко участие в каузата е важно, за да може кампанията ни по превенция и сигурност на работното място да се популяризира и с общи усилия да постигнем по-добри условия на труд и по-чист въздух за нашите поколения.

Сметката, по която при желание могат да бъдат превеждани суми за дарение е:

IBAN: BG37TTBB94001526763036

BIC: TTBB BG22

Банка: SG Експресбанк АД, клон София

Можете да се свържете с нас на тел. 0887 774 800 или на Е-mail: labor@healthandsafetybg.com за по-подробна информация.

Ние от екипа на БА ТЗБ сме мотивирани и гарантираме готовността си с тази инициатива да постигнем желаната и заслужена бизнес средата, в която, с общи усилия да живеем и работим успешно!

С уважение,

Борил Ташев

Председател БА ТЗБ

 

 

Novini

23-08-2017

Председателят на БАТЗБ  участва в експедиция за изкачване на връх Елбрус в Кавказ, в Руската република Кабардино-Балкария (Кубратова България).

Експедицията премина успешно, беше указана медицинска помощ на член на експедицията който получи симптоми на височинна болест.


Mountain View

Открита тръжна процедура

23-08-2017

Документи по откритата тръжна процедура може да свалите от тук:

http://healthandsafetybg.com/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF.zip

Открита тръжна процедура

14-07-2017

Документи по откритата тръжна процедура може да свалите от тук:

https://www.dropbox.com/s/ahto818r8296f8y/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%20-%20%D0%9F%D0%95.rar?dl=0

 

Подобряване на произв. капацитет в МСП по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност

21-10-2016

„Олимп – Предпазни екипировки“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 Подобряване на производствения капацитет в МСП по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за изпълнение на проект на тема:

„Подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД чрез закупуване на оборудване за производство на специализирано облекло и екипировка за алтернативен и екстремен туризъм и спорт“.

Общата стойност на проекта е 990 935.00 лева.

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (505 376.85 лева), както и от националния бюджет на Република България (89 184.15 лева).

Основната цел на проектна е да се подобри конкурентоспособността на „Олимп – Предпазни екипировки“ ЕООД чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които да му позволят да разнообрази асортимента си и да се позиционира на все по-силно развиващия се пазар на специализирано облекло и екипировка за алтернативен и екстремен туризъм и спорт. Бенефициентът смята да развие нова продуктова гама, насочена изцяло към производството на специализирано облекло и екипировка за алтернативен и екстремен туризъм и спорт, вкл. зимни облекла с висока устойчивост на воден стълб, облекла за алпинизъм и екстремни спортове, раменно-бедрени колани, ремъци, раници и др. В рамките на изпълнението проекта се предвижда закупуването на специализирано шевно оборудване, вкл. шевни машини, кроялен робот, КАД система за производствените нужди и др. Така описаните инвестиции представляват разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на бенефициента. 

С реализацията на проекта очакваме да постигнем:

Нарастване на производителността на труда с 25,28%; 

Повишаване на експортния потенциал и на относителния дял на приходите от износ с 25,57%;

Повишаване на ефективността на производствените разходи с 16,07%; 

Много добра вътрешна норма на възвръщаемост на инвестиционния проект в размер на 89,91 %, илюстрираща нискорисковия характер на проекта.


Официално отбелязване на Световния ден на безопасност и здраве при работа

28-04-2015

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с честването на Световния ден на безопасност и здраве при работа, както и отбелязването на Международния ден в памет на загиналите и пострадали работници, 28 април 2015 г., Конфедерация на Труда Подкрепа в партньорство с БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ, “Олимп – Предпазни Екипировки” ЕООД и други браншови организации и сдружения организираха мероприятие на 27.04.2015 г. от 13.30 часа в гр. София, Южен парк, пространството зад музея Земята и хората“.

Бяха поднесени цветя на паметната плоча, поставена миналата година, в чест на загиналите и пострадалите работници. Всеки от официалните гости на събитието се включи в засаждането на новите дръвчета и с едноминутно мълчание се почете паметта на загиналите при трудови злополуки през 2014 година 118 български работници. Организираното мероприятие е част от единните ни усилия за постигане на обща цел – безопасна работна среда. 

 

Специално подготвените дръвчета, бяха засадени като израз на общото ни желанието да обединим сили в изграждането на култура на превенция при Безопасност и Здраве при Работа (БЗР).

 

Официални гости на събитието бяха:

 

Йорданка Фандъкова – кмет на гр. София

Гълъб Донев – зам.-министър на труда и социалната политика

Жечо Станков – зам.-министър на енергетиката

д-р Хасан Адемов – председател на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика

ГИТ

Цветан Симеонов – председател на БТПП

Бисер Петков – управител на НОИ

Румяна  Георгиева – икономически  Директор на КРИБ

Димитър Бранков – зам.-председател на БСК

Димитър Манолов – президент на КТ Подкрепа

Александър Загоров – Конфедерален секретар КТ Подкрепа

Проф. Невена  Цачева – Медицински университет

Иван Андреев – Изпълнителен директор  на  БМГК

Председател и зам. председател на  Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност

Представители на браншови организации и сдружения

ЕСО – управител

Румяна Митова – Стомана

Вайс Профил

Проф. Колев – ректор на Транспортния университет

Борил Ташев – Председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност и управител на Олимп – Предпазни Екипировки

Глобален форум на GS1 и приложението на GS1 стандартите за по-успешен бизнеса

13-02-2015

От 9 до 13 февруари бе проведен глобален форум на GS1 под мотото „Силата на GS1 да променя начина, по който работим и живеем”. Управителят на Олимп – Предпазни Екипировки, Борил Ташев, заедно с представител на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност (БА ТЗБ), бяха сред 670-те делегати от над 80 страни по света и участваха в откритиването на форума в Брюксел. България участва с делегация, водена от Цветан Симеонов, председател на БТПП и Бюрото на GS1 България. 

 

Събитието включваше паралелни семинари по различни теми, инспириращи пленарни сесии, заседания на работни групи, изложения и срещи, касаещи важни проекти и ключови инициативи от целия свят. 

 

Първият ден бе посветен на стандартите GS1 в здравеопазването. Сред докладчиците бяха Майк Валласе (Abbott Laboratories), Стиив Грахам от министерството на здравеопазването на Великобритания и Даниел Торнтън (GAVI Alliance). Представена бе и темата – „Търговия на дребно” от Крис Ресуебър (JM Smucker Co.); Ричард Дженкинс (Marks & Spencer); Амит Менипаз (e-Bay).

 

Основни теми на пленарните сесии през втория ден бяха внедряването на стандартите GS1 в транспорта и логистиката и качество на представяните данни.

Приложението на стандартите GS1 в транспорта и логистиката спомагат за постигане на по-голяма прозрачност и съкращаване на времето за доставки. На форума бяха представени данни за резултати от инициатива за хармонизация на електронните съобщения във Великобритания, стартирала през 2007 г. с проект на Теско. Първоначалният фокус е върху авизо за доставка и маркиране на доставните единици при пресните храни и постепенно проектът обхваща останалите продукти.  В резултат от изпълнението на проекта се очаква през 2016 г. да бъдат реализирани икономии в размер на 170 млн. паунда.

 

Дейвид МкНийл от УанСтиил говори на форума за ползите за транспортните фирми от постигането на прозрачност при управление на доставките „от начало - до края“ в интермодалните транспортни коридори.

 

Специално внимание е отделено на „качеството на данните“ за увеличаване на ефективността, намаляване на разходите и повишаване безопасността на потребителите. Стремежът за 100% качество на данните е основен приоритет за GS1, защото информацията, съхранявана в рамките на услугите, базирани на стандартите GS1, се използва от различни приложения, крайни потребители и регулатори. Така например качеството на данните играе съществена роля за представяне на информация за хранителните стойности и алергени на крайните потребители според Регламент 1169/2011 на ЕС.

 

Ниското качество на информацията има негативно влияние върху ефективността на процесите в дистрибуционните центрове и търговските вериги. Скорошно проучване в тази посока, направено от Bayard Consulting, разкрива, че 70% от артикулите на една търговска верига, включена в проучването, изобщо нямат посочени логистични размери, което води до проблеми с планирането на транспорта, складирането и обработване на доставките. 

Официален коктейл и конференция по случай коледно-новогодишните празници

22-12-2014

В навечерието на Коледа и настъпващата Новата година Българска Асоциация  Труд Здраве Безопасност, със специалното съдействие на ''Олимп - Предпазни Екипировки'', организира отчетна конференция и коктейл, полагайки  основите на чудесна традиция в първата година от съществуването си. Бяха наградени усилията на екипа, партньорите си и всички правителствени и неправителствени организации за общата ни цел: БЕЗОПАСНОСТ, ЗДРАВОСЛОВЕН И ЕФЕКТИВЕН ТРУД ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН.  

 

  На организираната конференция се представиха кратки анонси по следните теми:  

Отчет за дейността през годината и планираните мероприятия на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност под наслов: БА ТЗБ – Култура за здравословни работни места – управлявай стреса, тенденции и перспективи. Темата беше представена от Г-н Йордан Стойков – Председател на БА ТЗБ и експерт по безопасност.

 

Г-жа  Доктор Конова представител на Министерство на труда и социалната политика запозна гостите на мероприятието с дейността на EU OSHA в България. Фокусни точки и кампании.

Г-жа Наталия Дичева представител на Българска Търговско-Промишлена Палата  запозна присъстващите с дейността на БТПП, с изпълнените и предстоящи европейски програми за развитие на малкия и средния бизнес.

Официалната част на мероприятието завърши с изказване на Г-н Борил Ташев, управител на „Олимп – Предпазни Екипировки“, Зам. председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност, член на ТК-50 и дългогодишен експерт по безопасност.

Служители на „Олимп – Предпазни Екипировки”, фирма учредител и член на БА ТЗБ, представиха авангардно ревю под наслов: БЕЗОПАСНО „ОПАСНИ“. На това модно дефиле бяха представени съвременни лични предпазни средства, работно облекло и предпазни екипировки.

В края на годината, съвсем близо до Коледа и Нова Година, БА ТЗБ отдаде заслужено признание за усилията и приноса на правителствени и неправителствени организации за задравословни и безопасни условия на труд:

Министерство на труда и социалната политика – наградата получи г-жа Калина Петкова.

Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция по труда“ – наградата получи г-жа Румяна Михайлова.

Българска Търговско-Промишлена Палата – наградата получи г-жа Наталия Дичева.

Конфедерация на Независимите Синдикати в България – наградата получи г-н Д-р Иван Кокалов.

Българска Стопанска Камара – наградата получи г-н Добри Митрев.

КТ Подкрепа – Наградата получи г-н Александър Загоров.

За осъщественото дарение, съвместно с Девня Цимент, „Олимп – Предпазни Екипировки” получи благодарствена грамота от Помощно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Кривня, община Провадия, обл. Варна.

Г-н Борил Ташев получи приз за цялостен принос в безопасността от БА ТЗБ.

Беше връчен благодарствен плакет от БА ТЗБ за приноса на „Олимп - Предпазни Екипировки”.

  Бяха раздадени призове за фирмите внедрили иновации в безопасността:

"Идеал Стандарт – Видима" АД, – наградата получи г-н Христо Христов.

"Биовет" АД, наградата получи г-жа Елена Цикалова.

 "Солвей Соди" АД, наградата получи г-н Николай Данев.

"Язаки България“ , наградата получи г-н Иван Желязков.

"Тракия Глас България" ЕАД, наградата получи г-н Сунай Рамадан и г-н Муса Дживгов.

"Девня Цимент" АД, наградата получи г-н Стоян Щерев.

"Златна Панега цимент" АД, наградата получи г-жа Веселина Кирилова.

"КЦМ" АД, наградата получи г-н инж. Николай  Чалъков.

"Горубсо" АД Кърджали, наградата получи г-жа Калинка Петрова.

"Стомана Индъстри" АД, наградата получи г-н Георги Георгиев.

"Палфингер Продукционстехник България" ООД, наградата получи г-н Илиян Тодоров.

"Елхим – Искра" АД , наградата получи г-жа Ирена Димитрова.

"Холсим България“, наградата получи г-н Георги Илиев.

„Нестле България“, наградата получи г-н Йордан Нешев.

 

Ние оценяваме високо приноса на всички наши партньори за популяризиране на мисията и целите на БА ТЗБ – Общност, социално ангажирана с идеята за повишаване на стандартите на безопасността и здравето при работа, водещо до стабилност и сигурност в икономически и социален план, така необходими и желани за всички нас в нашето трудно и напрегнато ежедневие! Ние сме заедно, споделяйки знания и добри практики, подкрепяйки партньорите.

Информационен семинар в Солвей Соди!

23-10-2014

В рамките на Европейската седмица на безопасност и здраве при работа на 22.10.2014 година в „Солвей Соди“ АД беше проведен информационен семинар „Здравословни работни места — управлявай стреса!“. Мероприятието е насочено към осъзнаване на практическите инструменти

и насоки как да се справим с нарастващите психосоциални рискове и стреса на работното място.

Превенцията и управлението на тези рискове е важна задача, която ще доведе до производителна работна сила в добро здравословно състояние, намаляване на отсъствията от работа и на процента на злополуките и нараняванията.

На семинара се представиха следните теми:

• Представяне на Солвей Соди. Глобално споразумение за корпоративна социална отговорност между Солвей и IndustriALL Global Union – обучителен филм. Лектор Георги Георгиев – началник отдел ЗБУТ.

• Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност – представяне. Добри практики за превенция на стреса. Инициативи.

Лектор Йордан Стойков, зам. председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност.

• Стресът на работното място – нови и нарастващи рискове.

Лектор Светла Петрова, представител на „Олимп-Предпазни Екипировки“ ЕООД

• Представяне на Проект BG051PO001- 2.3.01 «ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА» на ИА Главна инспекция по труда. Лектор Йордан Стойков, зам. председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност.

На семинара се представиха нови инициативи на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност: Конкурс за детска рисунка: „Мама и татко работят безопасно…“, Поредица информационни табла „Здравословни работни места — управлявай стреса!“ и други.

На мероприятията присъстваха специалисти по безопасност и трудова медицина от региона и представители на ИА ГИТ.

СолвейСоди1

СолвейСоди2

Конкурс за най-добра рисунка “Мама и татко работят БЕЗОПАСНО!”

20-10-2014

Уважаеми Партньори,

Бихме искали да Ви информираме за организирания от БА ТЗБ конкурс за детски рисунки:

„Мама и татко работят БЕЗОПАСНО!“

Конкурсът започва на 21.10.2014г. и приключва на 18.4.2015г.

В конкурса могат да се включат деца на работници и служители от Вашето предприятие.

На излъчените победители ще бъдат осигурени поощрителни грамоти и участие в Международен конкурс.

Надяваме се на Вашата подкрепа и участие в тази инициатива и оценяваме високо приноса Ви за популяризиране на мисията и целите на организацията: Знания, умения, култура за ефективен и безопасен труд водещи до по-добър, успешен и щастлив живот за всички.

Екипът на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ

Стресът на работното място

19-10-2014

Планирани обучения

29-09-2014

Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност със съдействието на КТ „Подкрепа“, БТПП, БСК, БМГК, Ресурс Системс, Олимп – Предпазни екипировки и други партньори, планираме мероприятия в различни градове из страната в рамките на ежегодно провежданата Седмица на безопасността 20 – 26.10.2014.

Целта е:

Обмяна на опит за добри практики за безопасност и здраве при работа.

Под мотото:

„Знания, умения и култура за ефективен и безопасен труд“

водещи до по-добър, успешен и щастлив живот за всички.

Молим Желаещите да се включат в мероприятията да се свържат с нас на следните телефони:

+359 886 320 415

+359 887 984 785

Или на нашия имейл:

labor@healthandsafetybg.com

Обучение в Приморско

22-09-2014

По изискванията на наредба номер РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж по БЗР

За работа с инструментите за оценка на риска OIRA

ОтOLYMPUS DIGITAL CAMERA 18-ти до 20-ти септември 14 г, в Приморско Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност проведе обучение по изискванията на наредба номер РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж по БЗР, и за работа с инструментите за оценка на риска OIRA. Лектори бяха Инж. Панайот Панайотов – началник отдел ИА „ГИТ“, Инж. Георги Илиев – Председател на БА Труд Здраве Безопасност.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъщо така бе изготвена лекция с тематика:

„Култура за зсравословни работни места; Тенденции и перспективи; Световни конгреси и изложения“, изнесена от Борил Ташев – Управител на Олимп – Предпазни Екипировки.

След всеки етап от обучението бяха провеждани тестове. На всеки завършил успешно обучението бе връчен Сертификат. По време на обучението бе отбелязано 100% присъствие и 100% успеваемост.

Седмица на пожарникаря 8 – 14.09.2014

15-09-2014

Българска Асоциация „Труд, Здраве, Безопасност” и Ресурс Системс, заедно с ПБЗН организираха мероприятия по поводседмицата на пожарникаря.

На 9, 10, 11 септември2014 г. бяха проведени тренинг курсове, демонстрации и презентации на височинни и осветителни системи за спасяване при бедствия, аварии и пожари. Продуктите бяха предстваени от служители на Олимп – Предпазни Екипировки, като представители на Capital Safety, Peli,SCOTT и Honeywell.

Впечатление със своята функционалност и приложимост направиха полиспасните системи –ролглис R350, устройство за самоспасяване и спасяване – ролглис R500, сбруите на CapitalSafety, както и oсветителните системи на Пели – модели 9430 и 9420 и други.

Екипите на Олимп и на ПБЗН проявиха изключително майсторство и готовност за спасяване и евакуация.

Професионален празник на пожарникаря

14-09-2014

Екипът на Българска Асоциация „Труд, Здраве, Безопасност” заедно с екипа на Оилмп – Предпазни Екипировки, поднесоха венец в памет на загиналите пожарникари при изпълнение на служебния си дълг на паметника на незнайния войн.

Защита на Слуха и Очите в Практиката

10-05-2014

Уважаеми дами и господа,
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ

 съвместно с експерт в Защита на Слуха и Очите от HONEYWELL SAFETY – г-н Яцек Биедрон имат удоволствието да Ви поканят на обучителен семинар на тема:

„Защита на Слуха и Очите в Практиката”

 

който ще се проведе на 16 май 2014г., в София, сградата на Център по Безопасност
(сградата на „Олимп – Предпазни Екипировки“ ЕООД, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Полк. Хр. Арнаудов”№ 11)

 На семинара ще се представи подробна програма от лекции за обогатяване на
познанията в областта на Защитата на Слуха и Очите.

Европейска Директива 2003/10/СЕ „Шум на работното място“.

       Събитието ще започне в 10:30 часа.

На всеки, присъствал на обучението, ще бъде издаден сертификат.

За повече информация и потвърждение използвайте следните контакти:

тел: 02 879 33 90,

факс: 02 978 15 11,

E-mail: salessf@olympsafety.com

Семинар

10-05-2014

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ

има удоволствието да Ви покани на семинар на тема:

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КУЛТУРА ЗА ЕФЕКТИВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД,

който ще се проведе на 21 май 2014г., от 14:00 часа,

в сградата на Българска Търговско-Промишлена Палата, гр. София, 1058, ул. Искър № 9.

На Вашето внимание ще бъдат представени лекции, идентифициращи ясни приоритети за развитието на безопасността, целенасоченото изграждане на култура и формирането на поведение, което намалява рисковете и предотвратява травматизма при работа.

Световен ден на безопасност и здраве при работа

28-04-2014

Ние, екипът на "Олимп - Предпазни екипировки", поздравяваме своите клиенти и партньори по повод Световния ден на безопасността и здравето при работа!


Изразяваме своята готовност за сътрудничество и приветстваме всички инициативи на фирми и институциите за подобряване условията на труд и за постигане на обща цел –


ПО-ДОБРА И ПО-БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА!


Изразяваме своята подкрепа и съпричастност към семействата на загинали и пострадали при трудови злополуки!


 

ЖЕЛАЕМ ПО-ДОБЪР, УСПЕШЕН И БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ!

В памет на загиналите при трудови злополуки!

25-04-2014

На 25 април 2014 г. в Южен парк, зад музея “Земята и хората” от 10.00 ч по инициатива на КТ „Подкрепа”, „Олимп – Предпазни екипировки“ и "Българска Асоциация - Труд Здраве Безопасност", бе организирано мероприятие, с което се постави началото на Национална кампания за отбелязване на

 

СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

В памет на загиналите при трудови злополуки 92-ма български работници бяха засадени толкова на брой растения и се отдаде почит с едноминутно мълчание. В добре оформената с фигури от растения градина, беше поставен монумент, символ на единството за постигане на обща цел - безопасна работна среда.

Официални гости бяха: Заместник-министър на труда и социалната политика г-жа Дянкова, кмет на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, изпълнителен директор на ГИТ г-жа Румяна Михайлова, председател на КТ Подкрепа г-н Константин Тренчев, председател на Българска МГК г-н Иван Андреев и други официални гости. Те се включиха в програмата на събитието с изказвания, с които подкрепиха инициативата на организаторите.

Мероприятието е призив на организаторите за съвместни действия за спазване на изискванията и разпоредбите за безопасен и здравословен труд. В отговор на променящите се нужди на работните места и глобализиращата се икономика,

нашата мисия е:

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КУЛТУРА ЗА ЕФЕКТИВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД!

Нашата цел:

ПО-ДОБЪР, УСПЕШЕН И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ!

 

Поздрави,

Борил Ташев

В памет на загиналите при трудови злополуки!

25-04-2014

Посещение от Honeywell safety products - водещи производители на ЛПС

03-02-2014

Представители на Honeywell safety products посетиха "Олимп - предпазни екипировки" във връзка с новите продукти - осигурителни линии, предпазни ръкавици, сбруи и други. Бяха проведени срещи и обучения на водещи компании и клиенти.

Нови календари, тефтери и бележници

01-02-2014

"Олимп - Предпазни екипировки" разпространи новите календари, тефтери и бележници за 2014 година, с което пожелава на своите партньори и клиенти успех и се надява да подпомогне личната организация на всеки от тях!

Кръгла маса, организирана от БТПП

20-01-2014

Управителят на "Олимп - Предпазни екипировки", Борил Ташев, присъства на кръгла маса, организирана от БТПП. Дискутирани бяха възможностите за възстановяване и развитие на малкия и средния бизнес. Беше поставен въпросът за разплащането между фирми и фирмената задлъжнялост.

Новата 2014 година

01-01-2014

"Олимп - Предпазни екипировки" честити на своите партньори, клиенти и най-вече служители, новата 2014 година с пожелания за здраве, щастие и успех.

Успешно премината сертификация по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

05-08-2011

От 28.03.2011 г. „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД работи с Интегрирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 и за здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001:2007. Окончателната сертификация на системата се извърши успешно на 05.08.2011 г.


 

Внедрена нова система за обмен на данни EDI

01-08-2011

На 01.08.2011 г. предвид все по-активната работа на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки”ЕООД с хипер-веригите в България, бе внедрена EDI система за обработка на данните, която бе интегрирана посредством специален допълнителен модул към вече функциониращата Система за управление на бизнеса. Надяваме се това значително да оптимизира дейността ни с веригите, които обслужваме и да доведе до нарастване на финансовите резултати.

Семинар Пролет 2011

15-05-2011

На 17 Май 2011 г. от 14:00 ч. „ОЛИМП - Предпазни Екипировки” ЕООД ще проведе Семинар на тема - “Новости в сферата на Трудовата Безопасност при защита на долните краиници” в гр. София ж.к Дружба 2, в сградата на “ОЛИМП - Предпазни Екипировки”. 

Ще представим презентационна и обучителна лекция на тема:

1. Травматизъм в Европейската Общност и Република България - статистика, причини и мероприятия за предотвратяването му.

Лектор: Представител на Главна инспекция по труда.

2. ЛПС за защита на долните краиници

- Промени в Нормативната уредба, определящи изискванията за производство.

- Нови технологии  и материали.

- Адекватна защита според характеристикте на риска и видовете риск - нови видове и авангардни модели.

Лектор: Луи Дефрайтьор представител на MTS – Франция, иноватор и световен лидер в производството на защитни обувки.


 

Нови гама продукти-Заключващи и обезопасителни системи

15-05-2011

Фирма "ОЛИМП ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ"-ЕООД е представител на компанията Master Lock, един от световните лидери в производството на ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ.

В раздела ЗАКЛЮЧВАЩИ И ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ на нашия сайт, имате възможноста да се запознаете с предлаганите от нас продукти. 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

28-03-2011

От 28.03.2011 г. „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД работи с Интегрирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 и за здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001:2007. Окончателната сертификация на системата ще се извърши през Август 2011 г.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНА СРЕДА НА „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД

 

Политиката на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД е да сме винаги близо до потребителя. Ние разчитаме на обратната информация, която получаваме от нашите партньори и производствените характеристики, които правят те за предлаганите от нас ЛПС, СРО и дейността ни като цяло. Това ни дава възможност да подобрим качеството на предлаганите продукти, да преодолеем възникналите проблеми и съвместно да се развиваме професионално.

„ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД спазва всички изисквания и вътрешнодържавни разпоредби за опазване на околната среда. Голяма част от дейността ни се състои в това да извършваме оценка на риска и заедно с потребителя да изберем най-подходящите ЛПС и СРО за вредностите, характерни за специфичните му условия на работа. Девизът на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД е  “Предвидливост днес – сигурност утре!”.

Политиката ни се състои и в това да инвестираме средства и усилия в предварително проучване мнението на контрагентите и да минимизираме несъответствията в качеството и функционалността на желания от потребителя артикул. 

Компанията ни осъществява строг контрол при получаване продуктите от фирмите-производители, тяхното складиране, съхранение, опаковка и експедирането им до потребителя.

„ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД разполага с висококвалифициран персонал със специална подготовка в областта на ЛПС и СРО. Всяка година членовете на фирмата преминават курс на обучение и това им дава възможност да бъдат надеждни консултанти при експлоатацията на предлаганите от нас продукти. Всеки служител във фирмата има ясно разграничени отговорности.

Ние извършваме презентации, демонстрации, семинари и осигуряваме обучения за правилен избор, ползване, поддържане и съхранение на предлаганите предпазни екипировки.

Нашите стратегически цели са:

· Постоянно повишаване квалификацията на служителите на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД. 

· Поддържане на настоящите и привличане на нови клиенти .

· Увеличаване на продажбите чрез дистрибутори. 

· Внедряване и поддържане на интегрирана система за управление на качеството, здравословната и безопасна работа (ЗБР) и околната среда (ОС), в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2004.

· Увеличаване продажбите на ЛПС и СРО.

· Свеждане до минимум негативните отзиви от клиентите по отношение на качеството на продуктите и обслужване.

· Изграждане на по-големи офиси, складове, както и сервизни помещения за поддържане, тестване и ремонт на газдетектори, средства за височинна и дихателна защита, лаборатория за тестване на диелектрични средства. 

· Разширяване мащаба на дейност – организиране на довършителни дейности по производство и комплектоване на някои от предлаганите от нас артикули. 

· Регулиране и подобряване дейността по отношение вноса на стоки, осигуряване на оптимални неприкосновени минимални резерви.

· Разширяване на производствената база за СРО.

· Предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и други заинтересовани страни, имащи отношение към дейността за осигуряване на здравето и безопасността на работното място и околната среда: възложители, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители;

· Намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги;

· Постигане на съответствие и постоянно спазване на приложимите правни и други изисквания, които сме приели да изпълняваме по отношение на аспектите, касаещи околната среда и здравословни и безопасни условия на труд;

· Управление на аспектите на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци /битови, опаковки, хигиенни материали/, замърсяване /шум, вибрации/, ресурси /материали, горива, енергия, вода/;

· Осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и разбиране на аспектите на околната среда от дейностите на фирмата;

· Вземане на решения за информиране и обсъждане със заинтересованите страни проблемите по околната среда и полаганите усилия за подобряването й;

· Полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението на процесите, оказващи влияние върху околна среда чрез извършване на системни проверки и прилагане на коригиращи и превантивни действия;

· Оценяване ефективността, пригодността и поддържане на политиката ни чрез периодични прегледи от ръководството;

· Намаляване на рисковете от трудови злополуки и свеждането им до минимален риск;

· По-ефективно и по-ефикасно спазване на нормативните изисквания;

· Намаляване броя на изгубените работни дни вследствие злополуки и възможни санкции;

· Приспособяване на условията на труд към индивида с цел намаляване и премахване на вредното им влияние върху здравето;

 

Отправна точка за Ръководството на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД при формулиране на настоящата политика е съответствието на здравословните и безопасни условия на труд и въздействие върху околната среда със законовите разпоредби в страната и тяхното постоянно подобряване съгласно европейските норми и изисквания. 

Ръководството на дружеството декларира, че негова главна цел е повишаването на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и резултатност спрямо околната среда.

Политиката на фирмата  е насочена за осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск от замърсяване на околната среда и за здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността: клиенти, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители.

„ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД поддържа екип от високо квалифициран персонал, като полага грижи за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда. Ние провеждаме редовни обучения на персонала и се стремим всеки служител да осъзнава важността на своите действия и тяхното влияние по отношение безопасността на работната и околна среда.

Ръководството на фирмата осъществява контрол и следи за спазване на техническите правила и норми за безопасност и опазване на околната среда. 

В дружеството са сформирани работни групи за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда с участие на представители от страна на работниците и специалисти. Това дава възможност за своевременно уведомяване на Ръководството за всички прилежащи нужди за подобряване на условията на труд и/или аспектите на околната среда.                        

Периодично се оценяват ефективността и ефикасността,  осъществяват се коригиращи и превантивни действия при появили се несъответствия. Във връзка с това се извършва: определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху здравословните и безопасни условия на труд и аспектите на околната среда.

 

 

Ръководството на „ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ” ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА по качеството, ЗБР и ОС, която е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията. Ръководството дава своята пълна подкрепа на тази политика и насърчава колектива да я подкрепя.

 

 

Управител: Борил Ташев

 

Дата: 28.03.2011 г.


 

 

Семинар Есен 2009

30-09-2009

На 30 септември 2009 г. в гр. Пловдив, хотел Марица, ОЛИМП - Предпазни Екипировки ЕООД организира Семинар на тема Новости в сферата на Трудовата Безопасност. Представена бе комплексна програма, включваща обучителни лекции, на следните теми: Защита на долните крайници. Oпасности в индустрията, видове защитни обувки и материали за тяхната изработка – с участието на чуждестранен лектор Laurent Debaulieu – Мениджър за Източна Европа на MTS – Франция.

Защита на ръцете. Ansell - EC норми, видове ръкавици в зависимост от индустрията и вредностите, продължителност и начин на работа.

Заключващи системи Tagout/ Logout. MasterLock - Система за обезопасяване, в зависимост от вида енергия, която трябва да бъде обезопасена: заключване на машини и инсталации, електрически предпазители, превключватели, спирателни вентили за газ, вода и пара, за газови бутилки.

*