*

Мониторинг на работната среда » Газ-детектор GAS ALERT MICRO 5

Газ-детектор GAS ALERT MICRO 5

  • Многофункционален газ детектор
  • Идеален за:

         Минна промишленост

         Ограничени пространства

         ВиК дружества

         Противопожарни служби

         Наземна сигурност

  • Измерва летливи органични съединения, CO2, възпламеними газове, O2 и редица токсични газове
  • Интегрирана моторна помпа (лесна за поставяне и сваляне)
  • Вграден удароустойчив калъф
  • Висока водоустойчивост
  • Голям и лесен за работа дисплей
  • Избор от потребителски опции
  • С алкални и презареждащи се батерии

*