*

Инспекция и сервиз » Инспекция и сервиз на системи за защита от падане » Инспекция и сервиз на системи за защита от падане

Инспекция и сервиз на системи за защита от падане

0.00

Системите за защита от падане се използват ,  за да предпазят потребителя от удар в земята, в случай на падане.
Задължителни елементи:
• Опорна точка
• Самонавиващ се блокаторен механизъм, амортизаторно въже или осигурителна линия с блокаторен механизъм.
• Сбруя за цялото тяло
• Свързващи елементи (карабини)

*